Pražský krysařík Pomeranian Středoasiat

Pozorně se dívejte a uvidíte v našich očích, kolik touhy a oddanosti vám chceme dát. Pro vás chceme žít a pro vás dokážeme i zemřít. Máme čisté srdce, plné lásky a odvahy. A za "trochu lásky půjdeme světa kraj." Jsme skromní a skromná je i věta poslední: děkujeme vám, že jsme hvězdou Stálicí ve vašem domově.